När man pratar om språk och kommunikation möter man ofta ordet förfall. Det är ett intressant ord som väldigt starkt visar talarens relation till andra språkbrukare. För språket förfaller inte av sig självt, det är ju de som använder språket på ”fel” sätt som orsakar förfallet.

De som ser på språket som något som förfaller har alltså satt sig själva på rätt sida av språkbruket. Vad de gärna glömmer är att språket ständigt förändras. För dem som ville behålla plurala verbformer sågs den förenklingen kanske som ett förfall. ”Vadå vi är? Vi ÄRO heter det!”

Många som bekymrar sig för förfallet uttrycker också en sorts oro för att språket blir torftigt och riskerar att dö ut. Vad de missar är att bara för att de ord och uttryck som de själva är vana vid försvinner behöver det inte betyda att språket minskar. Det sker nog en tillräckligt god påfyllning av nya ord för att vårt språk ska överleva. Människor har en önskan att uttrycka sig, och vill man att någon ska lyssna ja då ser man nog till att skaffa sig ett dynamiskt och intressant språk, oavsett om orden är gamla eller nya.

Det är tryggt med det som vi är vana och familjära med. Om någon är inne och petar i det som vi känner till så går vi gärna i försvar. Vi vill tro att det som vi har lärt oss alltid är sant. Men likaväl som att världskartan har ritats om ett antal gånger, har också språket förändrats och ritats om. Det
tillkommer nya människor som tillför nya ord och nya betydelser. Spännande eller skrämmande?

Vissa går i språklig frammarsch andra försöker sträva emot. Men det finns ett ganska bekvämt mittenalternativ: att acceptera språklig förändring och vara nyfiken på vad som händer med språket. Det innebär inte att man måste använda alla nya sätt att uttrycka sig om man inte vill, men att man
tillåter sig själv att smaka på det nya. Vem vet, till slut kanske man hittar något att tillföra sitt eget språk. Det kan ju aldrig vara ett förfall.

Dagens lästips har något år på nacken, men är fortfarande intressant och det belyser fenomenet oro för förfall så galant att det borde ha en egen högtidsdag:

Känd författare ojar sig över språkets förfall här.

Replik som belyser känd svensk författares felaktigheter här.