Språkkonsulter är experter på svenska, och ändå finns det få saker som ger en språkkonsult likamycket tunghäfta än frågan ”Vad gör en språkkonsult”. Det är ju lite ironiskt, men det är för att svaret helt enkelt är för komplext. Det finns enormt många aspekter av det svenska språket som man kan in och peta i, till exempel: kommunikation, textproduktion, läsbarhet, språkhistoria, språkpolitik och språkriktighet. Det beror alltså lite på vad språkkonsulten i fråga är intresserad av.

Vem som helst kan egentligen kalla sig språkkonsult. Men inte vem som helst kan kalla sig examinerad språkkonsult. Skillnaden är att en examinerad språkkonsult har läst språkkonsultprogrammet vid någon av de universitet som har utbildningen (Göteborg, Umeå, Lund och Stockholm). Utbildningen är 3-årig och ger den som läser den en kandidatexamen i svenska.

Språkkonsultprogrammet startades förförsta gången i slutet av 70-talet för att få bukt på den så kallade kanslisvenskan. Man hade helt enkelt börjat inse att det är ganska odemokratiskt av myndigheter att skicka ut information som bara vissa förstår. Tänk så smarta de var! Språkkonsulter riktar fortfarande ofta in sig på just offentlig svenska och är experter
på att se till att myndigheter skriver enligt språklagen (jajamen, det finns faktiskt en språklag i Sverige!) Och trots att det var så länge sedan som man insåg att kanslisvenska inte är särskilt kul skrivs det fortfarande rätt trista, odemokratiska texter som ingen förstår.

Så vad gör då en språkkonsult? Jo språkkonsulter kan hjälpa myndigheter och företag att skriva bättre texter. Antingen genom att utbilda så att det blir lättare för medarbetarna att skriva själva, eller genom att skriva om
mallar eller producera hela texter. Språkkonsulter är alltså utbildare och skribenter.

Språkkonsulter kan också analysera hur man skriver i den aktuella verksamheten. Och varför är det viktigt? Jo, lika väl som att det är tjusigt med en genomgående grafisk profil så är det ju ganska stiligt om företaget har en genomgående stil och ton. Det finns sällan en samsyn om hur man ska skriva. Språkkonsulter kan få ihop allas idéer och tankar till en
gemensam språkpolicy. Tjusigt värre! Språkkonsulter är alltså
språkforskare
, som studerar språket i en verksamhet.

Eftersom språkkonsulter nästan analyserar text i sömnen är de ofta skarpa korrekturläsare och redaktörer. Språkkonsulter är alltså textexperter.

Språkkonsulter ser till att informationen når rätt personer, via rätt kanaler och i rätt tid. Språkkonsulter är alltså kommunikatörer.

Det här är bara ett smakprov av vad en språkkonsult kan göra. Språkkonsulter kan även jobba med terminologi, läs- och skrivsvårigheter, svenska som andraspråk eller lättläst text. Listan blir längre ju mer man funderar på vilka möjligheter som finns. Men eftersom det inte går att svara så här när man får frågan: ”Vad gör en språkkonsult?”
så säger jag oftast att jag helt enkelt är en textkompis. Bra texter skriver man inte själv, man kan behöva information (utbildaren), granskning (textexperten), regelverk (språkforskaren) eller skrivhjälp (skribenten). Någon som hjälper en med det som behövs helt enkelt! Som en språklig allt-i-allo!

Tänker du nu att du blir supersugen på att anlita en språkkonsult så kan du kontakta mig här. Andra toppenkonsulter hittar du här.

Lycka till med ditt skrivande!

Anna